Tatlı su bitkiler için tabiatı taklit etmek

Tabiatı taklit etmek iyi bir yoldur.Tabiat ne kadar iyi modellenebilirse,sonuç da o kadar başarılı olur.Doğadaki su bitkileri,çok uzun bir süre içinde bulundukları ortamdaki koşullara uyum sağlayarak buna uygun bir bünye geliştirmişlerdir.Dolayısıyla tankta,doğadaki yaşama koşullarına uygun bir ortam yaratılmaya çalışılması,doğru bir metotdur.
Nitekim “Dennerle” firmasının tabiatta yaptığı bir araştırmaya göre,pek çok su bitkisinin iyi geliştiği tabii ortamlardaki sularda bulunan CO2 miktarının,sanıldığından çok daha fazla yoğunlukta (30-40 ppm) olduğu belirlenmiştir.
Daha önce de belirttiğim gibi,yağmur damlaları yere düşerken havadaki karbon dioksiti,oksijeni ve diğer gazları emer.Yere düşen su toprak katmanlarından geçerken,bitki kökleri ve humuslu tabakalardaki mikro organizmaların solumalarından ortaya çıkan karbon dioksidi de bünyesine katar ve karbon dioksitle iyice yüklü hale gelir..Bu şekilde saflığını kaybederek hafif asidik hale gelen su,bulunduğu ortamı da artık fiziksel olarak etkilemeye başlar.
Eğer ortamda kalsiyum ve magnezyumlu bir yapı varsa,buradaki kalsiyum ve magnezyum karbonatları çözer ve seyreltik bikarbonat çözeltisini oluşturur.
Eğer tabiatta suyun bulunduğu ortam, suda kolay erimeyen kayalık bir bölge ise,buralarda hem serbest CO2, hem de ( CO2’nin diğer forumları ) bikarbonat ve karbonat az bulunur.Çünkü buralarda mineraller suda az erir.Dolayısıyla böyle bir çevrede bitki,hayvan ve bakteri popülasyonu oldukça az olduğundan,çürümeler de azdır. Halbuki suda eriyen mineraller,o bölgede biyolojik popülasyonun gelişmesi ve zenginleşmesinde en önemli etkendir.Su mineral yönünden zenginleşince,klorofilli bitkiler, minerallerce zengin bu suları kullanarak ve ihtiyaç duydukları diğer gerekli organik maddeleri de kendileri imal ederek,büyümeye başlarlar.Böylece bölgedeki bitki ve yosun türleri zenginleşir.Oluşan bitkileri ve algleri,tüketmek için bazı otçul çanlılar artmaya,bu otçul canlıları tüketmek için de diğer etçil canlılar,ortamda gelişmeye başlar.Çünkü nerede yenecek bir şey varsa,onu yiyecek bir sistem de orada oluşur.Bu bir doğa yasasıdır.Böylece,her basamağı oluşturan ve sayıları gittikçe artan canlıların ölümüyle de,onları oluşturan asal elementler yeniden eko sisteme girer.Böylece sistem daha da zenginleşir.Bulunduğu ortamı değiştirecek yetenekleri olan,ama çoğu zaman bu özelliğini kendi aleyhine kullanan insanoğlundan kaynaklanan olumsuz bir müdahale olmaz ise,sistemdeki bu canlı popülasyonu gittikçe artar ve döngü zenginleşerek devam eder.
Yukarıda anlatıldığı gibi bir bölgede, suda eriyen ve biki gelişimini sağlayan mineral olmaz ise,bitki hayvan ve bakteri popülasyonu fazla gelişmez.Halbuki bunlar,CO2’nin en önemli kaynaklarıdır.Dolayısıyla bu canlıların solumalarından oluşacak CO2’den ortam mahrum kalır.Buralarda çürümeler az olur.Gerek bu nedenle,gerekse difüzyon yolu ile suya geçen CO2,ortamda az olduğundan bu sularda CO2 az ve su da hafif asidik olur.Zira bu sulardaki bikarbonat miktarı,PH’daki değişmeleri tamponlamak için yetesizdir.
Açıklandığı üzere,suyun yapısını etkileyen en önemli biyolojik olaylar,fotosentez ve solunumdur.Sularda CO2’nin ve PH’ın bulunuşu ve miktarı akıntı,biyolojik yapı ve tabandaki materyallerin yapısıyla yakından ilgilidir.
Yukarıda belirtilen durumun aksine,su havzası eğer silisli ve bataklıklı bir arazide bulunuyorsa,genellikle serbest CO2 miktarı yüksek,kabonat formu az, oksijen ve PH düşük olacaktır.Buralarda su genellikle esmer renklidir.Bitki,hayvan ve bakteri popülasyonu zengin olduğundan,ortamdaki CO2 yoğunluğu da yüksektir.Çoğu kez CO2 miktarı, 30-40 ppm civarındadır.
Kolay eriyen minerallerin bulunduğu sular,sert sulardır.Buralarda karbonatlardan büyük oranda bikarbonat çekildiği için,sularda serbest CO2 hemen hemen hiç bulunmaz.Dolayısıyla ortamdaki serbest CO2 miktarı da azdır.Buna mukabil sudaki ortama, artık CO2’nin karbonat ve bikarbonat formu hakim olmuştur.Yüksek karbonat ve yüksek PH ( 8.5 gibi) ve az CO2 bu suların özelliğidir.
2-Tankta bulunan salyangozlar hakkındaki düşünceler muhteliftir.Bunları savunanlar da vardır,savunmayanlar da.Beni bu ikinci grupta değerlendirebilirsiniz.Gerçekten salyangozların bazı türleri iyi seçildiğinde -özellikle “Low Tech” tipi akvaryumlarda- faydalıdır ( örneğin;Malaysian trumpet snail,Ramshorn,Apple türleri ).Bunlar ölü bitkileri,yem artıklarını ve bazı yosun türlerini yiyerek biyolojik dengenin oluşumuna yardımcı olurlar.Bazı türler,tabanda oyuklar açarak havalanma da sağlar.Ayrıca,salyangozlar kabuklarını geliştirmek için kalsiyum ve magnezyum gereksimi duyduklarından,suyun yumuşamasına da yardımcı olurlar.
Ama bunların pek çok zararları da vardır.Örneğin;Sağlıklı bitkileri de yiyerek onlara zarar verebilirler.Yine aynı şekilde balık yumurtalarını da yiyebilirler.Aşırı çoğalmalarıyla ve ölümleriyle,akvaryum ortamındaki biyolojik yükü (dolayısıyla kirliliği) arttırabilirler.Bütün bunların hepsinden önemlisi,salyangozlar,akvaryum ortamından insanlara da geçebilen ve çok tehlikeli olan bazı paraziter hastalıklara konakcılık yapmaktadırlar.
Bu tehlike,akvaryum ortamında üretilen salyangozlarda az olmakla birlikte,asla ihmal edilmemelidir.Bu gün Afrika’da,Asya’da ve Güney Amerika’da milyonlarca insan bu hastalıktan muztarip bulunmaktadır.

Tatlı su bitkiler için tabiatı taklit etmek

blockquote =post restore Tabiatı taklit etmek iyi bir yoldur.Tabiat ne kadar iyi modellenebilirse,sonuç da o kadar başarılı olur.Doğadaki su bitkileri,çok uzun bir süre içinde bulundukları ortamdaki koşullara uyum sağlayarak buna uygun bi...

Su Kimyası Hakkında Genel Bilgiler

Akvaryumlarınızı sürekli gözlem altında tutmak, düzenli aralıklar ile dip çekimi yaparak su değişimlerini gerçekleştirmek sağlıklı ve renkli balıklara ulaşmak için bir anahtardır. Peki sağlıklı ve renkli balıklar için ilave olarak neler yapıl...

Bitki akvaryumlarinda algea kontrolü

blockquote =post restore Güzel bir bitki tankı herzaman istediğimiz birşeydir. Bu güzelliği bozan ve sıkıntı yaratan en başta gelen sorun ise algealerdir. Ne kadar doğanın önemli bir parçası olsalarda algealer akvaryumlarda pek istenmezle...

Co2 Ve Akvaryum

Genel olarak karbon dioksit ( CO2 ) Bilindiği üzere, bitkili akvaryumlarda en önemli üç faktör,-önem sırasına göre- ışık,CO2 ve gübrelemedir.Tankın kapalı eko sisteminde bunlar birbirlerine zincirleme bağlıdırlar.Dolayısıyla tankda ...

Kısa Bilgiler

strongKısa Bilgiler - 1BRBR/strong P =Msonormal style=MARGIN: 0cm 0cm 0ptFONT face=Times New Roman size=3* Akvaryumun su kalitesindeki bozulmaya en uygun yaklaşım kısmi su değişimidir./FONT/P P =Msonormal style=MARGI...

Merhaba,

font size=4Blog'umu ziyaret ederek zaman harcadığınız için şimdiden teşekkür ederim,Bitki font size=4ve Canlı/font ilanlarımın devamını görmefont size=4k/font için, blog içerisinde,/font font color=#FF0000 size=...

Su Yüzeyinde Tabaka

blockquote =post restore Akvaryum yüzeyinde oluşan yoğun, çoğu zaman köpüklü olan tabaka hem çirkin bir görünüm yaratır hem de akvaryumdaki bazı dengesizliklerin varlığına işaret eder. Bu tabakanın varlığı kısa süre içerisinde akvaryumda ...

Hangi Karides Türleri Birlikte Bakılmaya Uygundur?

table =cms_table width=810ttr =cms_table_tr valign=toptd =cms_table_td align=centerbX/b Birbirleri ile kırılmaz bu anlamda bakılmaya uygundur./td td =cms_table_td style=: #45BEDB align=centerKiraz Karides/td t...

Nitrit-Nitrat Döngüsü

P style=MARGIN: 0cm 0cm 0ptSPANSPAN style=FONT-SIZE: 11ptFONT color=#333333Hani şu ünlü Unitrit-nitrat döngüsü/U denen olayı duymuşsunuzdur. Fakat bu döngüyü duyduğumuzda genelde aklımıza su üstünde göbeği yukarıda hareketsiz duran bi...

Su kimyası

P =Msonormal style=MARGIN: 0cm 0cm 0ptFONT face=Times New Roman size=3Akvaryum hobisiyle yakından ilgili olmayan bir kişi gördüğü akvaryumu ilk olarak temizlik yönünden inceler. Pırıl pırıl dekorasyon malzemesi ve camlar elbette dikkat ç...

Hesaplamalar

a href=http://www.akvaryum.com/litrehesapla.asp target=_blankhttp://www.akvaryum.com/litrehesapla.asp/A...

Fotoğraflı Yosun Rehberi

blockquote =post restore bKahverengi Yosun/b (diatom) Nitrojenin düşük fosfatın yüksek olduğu yeni kurulmuş akvaryumlarda görülür. Gereksiz miktarda silikat ( sio2 )'de etkendir, Yüksek ışık bu yosun türü için çözüm olabilir...

Işık ve Bitkiler

blockquote =post restore Bitkiler, çeşitli dalga boyundaki ışığa karşı insanlardan farklı bir duyarlılığa sahiptir. İnsan gözü tarafından görülebilen ışığın sadece bir kısmı, yani 400 ile 700 nm arasında dalga boyuna sahip olan ışıklar bi...

Alg'le (Yosun) Mücadele

bAlg Nedir?/b Nemli ağaç gövdelerinden kayalıklara, kızgın çöllerden denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda, kadife gibi yumuşak katmanlar ya da sık öbekler oluştururarak büyüyen bitki benzeri canlılardır. Alg'lerin yapıları k...

Co2 Kh - Ph Tablosu

font size=2 /font a href=#a href=http://img109.imageshack.us/img109/8003/khph.jpg class=highslide onclick=return hs.expand(this)img src=http://img109.imageshack.us/img109/8003/khph.jpg style=max-width: 320px; //a/a ...